Choď na obsah Choď na menu
 


:Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku  

Bánovce nad Ondavou

   Vitajte!

Vitajte na webovej stránke Cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Bánovce nad Ondavou. Sme cirkevno - kresťanské spoločenstvo, ktoré verí a vyznáva vieru v Trojjediného Boha (Otca, Syna i Ducha Svätého), tak ako nám ho zjavuje Biblia - Božie slovo. Prameňom a základom našej viery je evanjelium - dobrá správa o Božej milosti v Ježišovi Kristovi. História nášho zboru sa datuje od roku 1610.

Dôležité!!!
Milé sestry a bratia bánovského cirkevného zboru, oznamujem Vám, že sa zajtrajšie bohoslužby (Nedeľa 3. 9. 2023) rušia z dôvodu neukončenia prebiehajúcich opráv na kostole.
Majte požehnanú nedeľu.
Erika Dékányová, farárka

 

OZNAM

Bohoslužby v tomto týždni budú nasledovne:

14. 9. 2023 Štvrtok
18.00 hod. kajúce bohoslužby Bánovce n/O.

17. 9. 2023 Nedeľa
8.00 hod. Malčice
9.00 hod. Bracovce
10.00 hod. Bánovce n/O. s Večerou Pánovou na nový chlieb

Erika Dékányová, farárka
 
 
                                       

Podporte nás

Číslo účtu  Bánovce nad Ondavou: SK98 0900 0000 0004 8134 8808

                  Bracovce: SK07 0900 0000 0051 6775 5678

                     Malčice: SK60 0900 0000 0004 8008 0926

             Do správy pre prijímateľa uveďte meno a účel

"Kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok." 2.Kor 9, 6 - 8

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Mk 4, 3 Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať

 
25. 10. 2020 | Rubrika: Video kázne

Kázne 2020

 
5. 1. 2020 | Rubrika: Kázne 2020

Kázne

 
25. 11. 2019 | Rubrika: Kázne Staršie

Vystúpenie detí

 
9. 1. 2017 | Rubrika: Vianoce 2016

Do tmy na svet

 
25. 12. 2016 | Rubrika: Vianoce 2016

Búvaj dieťa krásne

 
25. 12. 2016 | Rubrika: Vianoce 2016

Vstávajte pastieri

 
25. 12. 2016 | Rubrika: Vianoce 2016

Povedzte nám pastuškovia

 
25. 12. 2016 | Rubrika: Vianoce 2016

Spevokol dňa 28. 3. 2016 Tušice

 
30. 3. 2016 | Rubrika: Spevokol dňa 28. 3. 2016 Tušice